HOTĂRÂRE

NR. 9/26.08.2021

 

 


În conformitate cu dispozițiile art. 49 alin. (2) și (3), art. 55 alin. (2) lit. p), art. 59 alin. (3) din Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și ale art. 64, art. 78 alin. (2) și art. 235 din Statutul profesiei de avocat;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 149/14-15 mai 2021 ratificată prin Hotărârea nr. 2/25-26 iunie 2021 a Congresului avocaților, s-a stabilit că avocații definitivi din cadrul UNBR vor plăti începând cu data de 1 iulie 2021 o contribuție lunară de 30 de lei pentru formarea bugetului UNBR, (față de contribuția de 15 lei existentă anterior);

Ținând seama de faptul că, la nivelul Baroului Sălaj, s-a constatat un deficit bugetar în cuantum de 7284 lei în primul semestru al anului 2021, în sensul că veniturile totale din perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 au fost în cuantum de 50.302 lei, iar cheltuielile totale din aceeași perioadă au fost în cuantum de 57.586 lei;

Luând în considerare costurile actuale aferente activităților profesionale anuale ale avocaților din cadrul Baroului Sălaj;

Consiliul Baroului Sălaj, în ședința ordinară din data de 16.08.2021, ora 12.00, desfășurată în prezența: decan delegat: av. Cristian Tărău; consilieri: av. Ciprian Chende, av. Fekete-Szabo Balazs, av. Liana Groza, av. Gabriela Hosu, av. Corina Sabou, av. Călin Tulbure, în urma dezbaterilor, cu respectarea cvorumului și a majorității prevăzute de art. 56 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Începând cu data de 1 septembrie 2021, sumele datorate lunar la Baroul Sălaj de către avocații din cadrul acestuia, sunt următoarele:

a) 150 lei pentru avocații definitivi (din care 30 lei se virează lunar la bugetul UNBR, 5 lei la Fondul de Solidaritate a Avocaților și 115 lei rămân în bugetul Baroului Sălaj);

b) 110 lei pentru avocații stagiari (din care 10 lei se virează la bugetul UNBR, 5 lei la Fondul de Solidaritate a Avocaților și 95 lei rămân în bugetul Baroului Sălaj).

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Baroului Sălaj, departamentului contabilitate din cadrul Baroului Sălaj și se afișează la sediul baroului și pe pagina de internet a baroului.

 

 

 

 

CONSILIUL BAROULUI SĂLAJ

Decan delegat,

Av. Cristian Tărău

 

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) anunță organizarea a cinci cursuri extracurriculare, concepute în sistem interactiv, destinate avocaților (definitivi și stagiari)

 

 


Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) anunță organizarea a cinci cursuri extracurriculare, concepute în sistem interactiv, destinate avocaților (definitivi și stagiari):

1. Noțiuni introductive de arbitraj comercial – ghid practic pentru începători
Av. dr. Cosmin Vasile, Baroul București, formator I.N.P.P.A.
5 ateliere (10 ore)

2. Probleme practice în legătură cu încheierea și eficacitatea convenției arbitrale – ghid practic pentru avansați
Av. dr. Cosmin Vasile, Baroul București, formator I.N.P.P.A.
5 ateliere (10 ore)

3. Discriminarea – un fenomen fără sfârșit. Probleme dificile și instrumentele juridice privind apărarea drepturilor persoanelor discriminate
Prof. univ. dr. Cristian Jura,  Secretar de Stat, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
5 ateliere (10 ore)

4. Abuzurile psihologice asupra minorilor – instrument de lucru pentru avocați, în dreptul civil și în dreptul penal
Lect. univ. dr. Simona Vlădica
4 ateliere (10 ore)

5. Legal English 2 (Engleză juridică 2) – (continuarea cursului din anul 2020)
Lect. univ. dr. Gyongyver Măduța, Universitatea Româno-Americană, formator asociat I.N.P.P.A.
5 ateliere (10 ore)

Descrierea cursurilor extracurriculare o găsiți făcând click pe denumirea cursului.

Cursurile se vor desfășura în sistem videoconferință, pe platforma „Zoom”, în intervalul 21 octombrie – 30 noiembrie 2021, cu începere de la ora 16.00, inclusiv în zilele de sâmbătă. În cazul în care aceleași persoane se vor înscrie la mai multe cursuri extracurriculare, planificarea va fi făcută astfel încât atelierele la diferitele cursuri să nu se suprapună.

Cursurile sunt creditate cu 10 puncte de pregătire profesională fiecare. În termen de 5 zile de la încheierea cursului, I.N.P.P.A. va transmite participanților certificatul de participare la curs, atestând acordarea punctajului de pregătire profesională.

Taxe de participare:

1. Noțiuni introductive de arbitraj comercial – ghid practic pentru începători
Taxă generală – 350 lei
Taxă cursanți I.N.P.P.A. – 100 lei
Taxă formatori I.N.P.P.A. – 200 lei

2. Probleme practice în legătură cu încheierea și eficacitatea convenției arbitrale – ghid practic pentru avansați
Taxă generală – 350 lei
Taxă cursanți I.N.P.P.A. – 100 lei
Taxă formatori I.N.P.P.A. – 200 lei

3. Discriminarea – un fenomen fără sfârșit. Probleme dificile și instrumentele juridice privind apărarea drepturilor persoanelor discriminate.
Taxă generală – 350 lei
Taxă cursanți I.N.P.P.A. – 100 lei
Taxă formatori I.N.P.P.A. – 200 lei

4. Abuzurile psihologice asupra minorilor – instrument de lucru pentru avocați, în dreptul civil și în dreptul penal
Taxă generală – 350 lei
Taxă cursanți I.N.P.P.A. – 100 lei
Taxă formatori I.N.P.P.A. – 200 lei

5. Legal English 2 (Engleză juridică 2) – (continuarea cursului din anul 2020)
Taxă generală – 350 lei
Taxă cursanți I.N.P.P.A. – 100 lei
Taxă formatori I.N.P.P.A. – 200 lei

Un curs se organizează dacă se înscriu cel puțin 25 de participanți.

Înscrierea se face până la data de 16 octombrie 2021, prin email la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza cu subiectul „Înscriere curs extracurricular [se inserează, după caz: « Arbitraj Începători», « Arbitraj Avansați», « Discriminare », « Abuzurile psihologice » sau, respectiv, « Engleză juridică »]”.

În cazul în care numărul celor înscriși atinge limita minimă de participare, secretariatul I.N.P.P.A. va comunica celor înscriși coordonatele bancare de achitare a taxei.

Taxa de participare se achită până la data de 19 octombrie 2020. Dovada plății se transmite I.N.P.P.A. la aceeași adresă de email, cursanții urmând a primi instrucțiunile privind logarea în platforma Zoom.

 

ANUNȚ Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului

de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de

primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de

definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2021

 

 

 

Data desfășurării examenului este 19.09.2021 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București, în sistem fizic (față în față).

[1] Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 148/14-15.05.2021 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2021.

[2] Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se depun în intervalul 26 iulie 2021 (ora 8.00) – 20 august 2021 (ora 16.00) în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, ce va fi făcută cunoscută candidaților de către baroul la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul.

Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen. În perioada 20 august 2021 – 27 august 2021 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, septembrie 2021”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2021”.

 

 


[1] În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura, urmând a fi reprogramat pentru o dată ulterioară.

[2] Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

Ultima actualizare (Joi, 15 Iulie 2021 10:25)

 

ANUNȚ

 

În conformitate cu dispozițiile art. 61 alin. (2), art. 62 alin. (1) și (2), art. 63 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) nr.147/14-15 mai 2021,se convoacă.

 

CONGRESUL AVOCAŢILOR


în zilele de 25-26 iunie 2021 cu începere de la ora 09.00, la Palatul Patriarhiei, salaAula Magna, Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, sector IV, București
În conformitate cu dispozițiile art. 63 din Legea nr. 51/1995, ordinea de zi a Congresului este următoarea:


1. Dezbaterea temei „Apărarea apărării”. Adoptarea de măsuri în apărarea profesiei deavocat.
2. Prezentarea pentru dezbatere şi aprobare a raportului anual al Consiliului U.N.B.R..
3. Prezentarea pentru dezbatere şi aprobare a raportului anual al Consiliului de conducere al Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.).
4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2020 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2021 – ratificarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 149/14-15 mai 2021. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a aproba proiectul de buget al UNBR pe anul 2022.
5. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2020 și a proiectului de buget al C.A.A. pentru anul 2021. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a aproba proiectul de buget al C.A.A. pe anul 2022.
6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei centrale de cenzori a U.N.B.R..
7. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de cenzori a C.A.A..
8. Prezentarea raportului anual al Comisiei centrale de disciplină.
9. Ratificarea Hotărârilor Consiliului U.N.B.R. de modificare și completare a Statutului profesiei de avocat și a Statutului C.A.A. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr.51/1995.
10. Completarea componenței Consiliului U.N.B.R. cu membrii supleanți ca urmare a imposibilității temporare a exercitării funcției. Actualizarea compunerii Comisiei centrale de disciplină (dacă se impune).
11. Adoptarea de hotărâri şi rezoluții.
12. Diverse.

 

 

P R E Ş E D I N T E     U.N.B.R.
Av. dr. Traian-Cornel Briciu

 

vizualizare PDF

Ultima actualizare (Luni, 31 Mai 2021 09:44)

 

CONVOCATOR

 

 


Se convocă:

ADUNAREA  GENERALĂ

A BAROULUI  SĂLAJ

și a FILIALEI SĂLAJ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR

 

 

 

 

Pentru data de  27.05.2021, ora 16:00, la Brilliant Parc – Sala Belvedere, în Zalău, str. George Coșbuc, nr.1, Jud. Sălaj, cu următoarea:

 

O R D I N E   D E   Z I :


  1. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Baroului Sălaj pentru anul 2020;
  2. Prezentarea Raportului de activitate al Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2020;
  3. Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Baroului Sălaj pentru anul 2021;
  4. Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Filialei Sălaj a Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2021;
  5. Alegerea unui număr de cinci (5) membri supleanți ai Consiliului Baroului Sălaj (candidaturile se vor depune la Baroul Sălaj până la data de 21.05.2021);
  6. Alegerea delegatului Baroului Sălaj la Congresul Avocaților (candidaturile se vor depune la Baroul Sălaj până la data de 21.05.2021);
  7. Alegerea conducerii Filialei Sălaj a Casei de Asigurări a Avocaților (candidaturile se vor depune la Baroul Sălaj până la data de 21.05.2021);
  8. Diverse.

 

 

 

 

DECAN DELEGAT,

Av. CRISTIAN TĂRĂU

Ultima actualizare (Luni, 10 Mai 2021 09:52)