ANUNȚ Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului

de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de

primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de

definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2021

 

 

 

Data desfășurării examenului este 19.09.2021 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București, în sistem fizic (față în față).

[1] Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 148/14-15.05.2021 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2021.

[2] Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se depun în intervalul 26 iulie 2021 (ora 8.00) – 20 august 2021 (ora 16.00) în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, ce va fi făcută cunoscută candidaților de către baroul la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul.

Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen. În perioada 20 august 2021 – 27 august 2021 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, septembrie 2021”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2021”.

 

 


[1] În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura, urmând a fi reprogramat pentru o dată ulterioară.

[2] Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

Ultima actualizare (Joi, 15 Iulie 2021 10:25)

 

ANUNȚ

 

În conformitate cu dispozițiile art. 61 alin. (2), art. 62 alin. (1) și (2), art. 63 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) nr.147/14-15 mai 2021,se convoacă.

 

CONGRESUL AVOCAŢILOR


în zilele de 25-26 iunie 2021 cu începere de la ora 09.00, la Palatul Patriarhiei, salaAula Magna, Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, sector IV, București
În conformitate cu dispozițiile art. 63 din Legea nr. 51/1995, ordinea de zi a Congresului este următoarea:


1. Dezbaterea temei „Apărarea apărării”. Adoptarea de măsuri în apărarea profesiei deavocat.
2. Prezentarea pentru dezbatere şi aprobare a raportului anual al Consiliului U.N.B.R..
3. Prezentarea pentru dezbatere şi aprobare a raportului anual al Consiliului de conducere al Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.).
4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2020 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2021 – ratificarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 149/14-15 mai 2021. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a aproba proiectul de buget al UNBR pe anul 2022.
5. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2020 și a proiectului de buget al C.A.A. pentru anul 2021. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a aproba proiectul de buget al C.A.A. pe anul 2022.
6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei centrale de cenzori a U.N.B.R..
7. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de cenzori a C.A.A..
8. Prezentarea raportului anual al Comisiei centrale de disciplină.
9. Ratificarea Hotărârilor Consiliului U.N.B.R. de modificare și completare a Statutului profesiei de avocat și a Statutului C.A.A. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr.51/1995.
10. Completarea componenței Consiliului U.N.B.R. cu membrii supleanți ca urmare a imposibilității temporare a exercitării funcției. Actualizarea compunerii Comisiei centrale de disciplină (dacă se impune).
11. Adoptarea de hotărâri şi rezoluții.
12. Diverse.

 

 

P R E Ş E D I N T E     U.N.B.R.
Av. dr. Traian-Cornel Briciu

 

vizualizare PDF

Ultima actualizare (Luni, 31 Mai 2021 09:44)

 

CONVOCATOR

 

 


Se convocă:

ADUNAREA  GENERALĂ

A BAROULUI  SĂLAJ

și a FILIALEI SĂLAJ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR

 

 

 

 

Pentru data de  27.05.2021, ora 16:00, la Brilliant Parc – Sala Belvedere, în Zalău, str. George Coșbuc, nr.1, Jud. Sălaj, cu următoarea:

 

O R D I N E   D E   Z I :


  1. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Baroului Sălaj pentru anul 2020;
  2. Prezentarea Raportului de activitate al Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2020;
  3. Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Baroului Sălaj pentru anul 2021;
  4. Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Filialei Sălaj a Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2021;
  5. Alegerea unui număr de cinci (5) membri supleanți ai Consiliului Baroului Sălaj (candidaturile se vor depune la Baroul Sălaj până la data de 21.05.2021);
  6. Alegerea delegatului Baroului Sălaj la Congresul Avocaților (candidaturile se vor depune la Baroul Sălaj până la data de 21.05.2021);
  7. Alegerea conducerii Filialei Sălaj a Casei de Asigurări a Avocaților (candidaturile se vor depune la Baroul Sălaj până la data de 21.05.2021);
  8. Diverse.

 

 

 

 

DECAN DELEGAT,

Av. CRISTIAN TĂRĂU

Ultima actualizare (Luni, 10 Mai 2021 09:52)

 

Anunt Deces

 

 

Baroul Sălaj anunță cu regret decesul colegului nostru, avocat Fekete Paul, avocat pensionar.

Prin dispariția sa, am pierdut un coleg profund atașat profesiei, pe care a exercitat-o vreme de peste 35 de ani cu onoare și cu un simț al dreptății care i-a caracterizat întreaga carieră.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Înmormîntarea va avea loc joi, 04 martie 2021, ora 15, la Capela Reformată din Șimleu Silvaniei.

Ultima actualizare (Miercuri, 03 Martie 2021 07:54)

 

UNBR consideră inacceptabilă represiunea de natură penală asupra avocatului pentru consultațiile și susținerile făcute în calitate de reprezentant. Discrepanța radicală între cele două hotărâri judecătorești privindu-l pe avocatul Robert-Mihăiță Roșu arată slăbiciunile sistemului, cu consecințe grave asupra credibilității justiției

 

 

 

Comisia Permanentă sprijină orice demers pe care Baroul București îl va întreprinde în sensul de a protesta activ, prin orice mijloace, inclusiv prin neparticipare la ședințele de judecată ale completului care a dispus condamnarea avocatului pentru demersurile de consultanță și reprezentare întreprinse în exercițiul profesiei

Pornind de la cazul avocatului Robert-Mihăiță Roșu, condamnat în dosarul Băneasa, la data de 17 decembrie 2020, UNBR readuce în discuția corpului profesional, a autorităților și a publicului problemele privind acuzarea și condamnarea avocaților pentru demersurile făcute în reprezentarea și consilierea clientului.

UNBR își menține poziția din 2015 în contextul punerii sub învinuire a avocatului Robert-Mihăiță Roșu în legătură cu activitatea sa profesională. UNBR monitorizează cu atenție  informațiile publice cu privire la toate cazurile de încălcare de către autorități a principiilor fundamentale ale profesiei de avocat.

În lipsa unei motivări a hotărârii de condamnare a domnului avocat Robert-Mihăiță Roșu, UNBR nu poate face încă aprecieri pe fondul acestei spețe. Totuși, este inacceptabilă o discrepanță atât de mare între hotărârea de achitare a avocatului Robert-Mihăiță Roșu la Curtea de Apel Brașov și condamnarea acestuia la 5 ani închisoare cu executare la ÎCCJ. Aceasta indică o slăbiciune a sistemului, cu consecințe asupra credibilității justiției, atât în rândul avocaților, cât și a publicului larg.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 19 Decembrie 2020 12:36)

Citeşte mai mult...