Examen de primire în profesia de avocat - septembrie 2017


Data, ora şi locaţia: 1 Septembrie, 2017 - 09:00 - București


ANUNŢ

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017.

Data desfășurării examenului este 01.09.2017 pentru toți candidații.

Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen.

Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

 

Ultima actualizare (Vineri, 23 Iunie 2017 18:30)

Citeşte mai mult...

 

Comunicat


In perioada 23-25 martie s-a desfasurat le Bucuresti Congresul Avocatilor 2017.
A fost un congres tematic, iar tema aleasa pentru acest an a fost "Avocatul si accesul la justitie".
Alaturi de membrii de drept ai congresului si de delegatii barourilor, institutiile publice si profesiile liberale au fost larg reprezentate, incepand cu Administratia prezidentiala, Parchetul general, CSM, Curtea de Apel Bucuresti, Uniunea Notarilor, Uniunea Executorilor judecatoresti si lista poate continua.

 

Ultima actualizare (Luni, 27 Martie 2017 19:56)

Citeşte mai mult...

 

Conferința Organizațiilor Internaționale Neguvernamentale ale Consiliului Europei.

 

citeste mai mult

Ultima actualizare (Luni, 06 Februarie 2017 20:18)

 

COMUNICAT

Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată obiecția de neconstituționalitate a unor dispoziții din Legea privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995

 

În ședința din data de 18 ianuarie 2017, Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35. alin 11 și 46, alin. 43 din Legea privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Art. 35(11 ) Sunt exceptate de la măsura ridicării de înscrisuri și de la măsura confiscării: a) înscrisurile care conțin comunicări între avocat și clientul său; b) înscrisurile care conțin consemnări efectuate de către avocat cu privire la aspecte referitoare la apărarea unui client.”

Art. 46 (43 ) Nu constituie infracțiune fapta avocatului de nedenunțare a unor infracțiuni despre care ia la cunoștință în exercitarea profesiei, cu excepția următoarelor infracțiuni:

1. omor, ucidere din culpă sau altă infracțiune care a avut ca urmare moartea unei persoane; 2. genocid, infracțiuni contra umanității sau infracțiuni de război contra persoanelor;

3. cele prevăzute de art. 32 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare.

În toate cazurile, este exonerat de răspundere avocatul care previne săvârșirea infracțiunii sau consecințele acesteia în alt mod decât denunțarea făptuitorului.”

"S-a respins ca neîntemeiată, socotind – majoritatea care am dat această soluție - că textele din lege reușesc să facă un echilibru între dorința de a ocroti dreptul de apărare al celui apărat și avocat, relația specială care există între ei, limitele contractului, dorința de a-l apăra și pe avocat, dar și interesul societății", a declarat pentru Mediafax Valer Dorneanu, președintele CCR.

Ultima actualizare (Joi, 19 Ianuarie 2017 14:28)

 

În ziua de 13 ianuarie 2017 la inițiativa Ministrului Justiției, domnul Florin Iordache, la sediul Ministerului Justiției a avut loc o întâlnire de lucru între o delegație a Ministerului Justiției condusă de domnul Ministru Florin Iordache și delegația Uniunii Naționale a Barourilor din România alcătuită din Președintele UNBR domnul av. dr. Gheorghe Florea, Vicepreședinte UNBR domnul av. dr. Petruț Ciobanu, Vicepreședinte UNBR domnul av. dr. Traian Briciu și Decanul Baroului București av. dr. Ion Dragne, membru al Comisiei Permanente a UNBR.
A fost trecută în revistă agenda politicilor publice în anul 2017 a Ministerului Justiției care implică și profesia de avocat.
S-au luat în examinare probleme privind dezbaterea de către Parlament a legii de punere în aplicare a OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu propunerile înaintate de către avocați încă din anul 2015 pentru facilitarea accesului la justiție, perfecționarea reglementărilor privind procesul civil (cu privire specială la etapa premergătoare stabilirii primului termen de judecată), perfecționarea legislației penale din perspectiva asigurării efectivității funcției apărării în procesul penal, asigurarea spațiilor puse la dispoziția avocaților conform Legii nr. 51/1995, a asigurării remunerației echitabile a asistenței judiciare prin avocat prin perfecționarea Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală și crearea condițiilor financiar – bugetare corespunzătoare.
Domnul Ministru Florin Iordache a fost invitat să participe la ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România din data de 20 ianuarie 2017.

Ultima actualizare (Joi, 19 Ianuarie 2017 14:28)