Zalău, Str. T. Vladimirescu, Bl. Flora, Ap. 7

Luni - Vineri: 8:00 - 16:00

Baroul Sălaj Anunțuri,Informații Anunț – Adunarea Generală a Baroului Sălaj

Anunț – Adunarea Generală a Baroului Sălaj

ANUNȚ

             În conformitate cu dispozițiile art. 51 și 52 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 67 din Statutul profesiei de avocat;

            Având în vedere concluziile ședinței Consiliului Baroului Sălaj din data de 20.02.2023, 

            Se comunică membrilor Baroului Sălaj ordinea de zi a 

ADUNĂRII GENERALE

A Baroului Sălaj

și a Filialei Sălaj a Casei de Asigurări a Avocaților

             Stabilite pentru ziua de 16 martie 2023 cu începere de la ora 16.30, la Brilliant Parc – Sala Belvedere, în Zalău, str. George Coșbuc, nr.1, Jud. Sălaj, ca fiind următoarea:

  1. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Baroului Sălaj pentru anul 2022 și descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului Sălaj pentru exercițiul financiar al anului 2022;
  2. Prezentarea Raportului de activitate al Filialei Sălaj a Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2022 și descărcarea de gestiune a Consiliului Filialei Sălaj a C.A.A. pentru exercițiul financiar al anului 2022;
  3. Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Baroului Sălaj pentru anul 2023;
  4. Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Filialei Sălaj a Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2023;
  5. Alegerea organelor de conducere ale Baroului Sălaj;
  6. Diverse

BAROUL SĂLAJ

PRODECAN,

Av. Cristian-Gavril TĂRĂU

⇓ADUNARE GENERALĂ & PROCESE VERBALE.PDF⇓

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Din aceiași categorie

ANUNȚ EXAMENANUNȚ EXAMEN

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat