Zalău, Str. T. Vladimirescu, Bl. Flora, Ap. 7

Luni - Vineri: 8:00 - 16:00

Baroul Sălaj Anunțuri,Examene HOTĂRÂRE – examen de primire în profesia de avocat

HOTĂRÂRE – examen de primire în profesia de avocat

HOTĂRÂRE

NR. 9/01.09.2022

 Consiliul Baroului Sălaj, întrunit în ședința ordinară din data de 01.09.2022, ora 12.00, desfășurată la sediul Baroului Sălaj, în prezența: prodecan (cu atribuții de decan): av. Cristian Tărău; consilieri: av. Andrea Ciortea, av. Corina Sabou, av. Gabriela Hosu, av. Fekete-Szabo Balazs;

A luat în examinare dosarele înregistrate la Baroul Sălaj de către candidaţii care au formulat cereri pentru înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar și pentru înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022.

Se constată că au fost înregistrate șapte cereri pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar și o cerere pentru înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

În urma verificării fiecărui dosar şi a înscrisurilor anexate la cererile formulate, Consiliul Baroului Sălaj constată următoarele:

Cererile depuse pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere la INPPA, pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar și cererea pentru înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice sunt conforme cu dispoziţiile Hotărârii nr. 210/10-11.12.2021 a Consiliului U.N.B.R. şi ale Regulamentului-cadru de participare la examen.

Prin urmare, în temeiul art. 55 alin. (2) lit. a), b) și e) din Legea nr. 51/1995, Consiliul Baroului Sălaj:

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1   Se constată îndeplinirea condițiilor de participare la examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul INPPA, pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar, de către următorii candidați:

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) / COD Institutuţie înscriere Rezultat verificare dosar
1 Cod: A1214 B Sălaj Admis
2 Cod: A1930 B Sălaj Admis
3 Cod: A1192 B Sălaj Admis
4 Cod: A638 B Sălaj Admis
5 PINTEA Florin Nicolae (I.) B Sălaj Admis
6 Cod: A474 B Sălaj Admis
7 Cod: A1417 B Sălaj Admis

 

Art. 2   Se constată îndeplinirea condițiilor de participare la examenul de primire în profesia de avocat, pentru dobândirea calităţii de avocat definitiv, de către:

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) / COD Institutuţie înscriere Rezultat verificare dosar
1 Cod: B128 B Sălaj Admis

 

Art. 3    Hotărârea se transmite către U.N.B.R. și se afişează la sediul Baroului Sălaj şi pe site-ul baroului.

PRODECAN (cu atribuții de decan),

Av. CRISTIAN TĂRĂU

Din aceiași categorie

Convocare AGAConvocare AGA

În conformitate cu dispozițiile art. 51 și 52 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 67 din Statutul profesiei de avocat; În temeiul Hotărârii Consiliului Baroului Sălaj