AVOCAȚI

TABLOUL AVOCAȚILOR

Baroul Sălaj

2022

Avocați

Rolul avocatului

Avocați definitivi

Avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic.Această profesie se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România

Avocați stagiari

Stagiul profesional, reprezintă perioada parcursă la începutul exercitării profesiei şi are ca scop pregătirea şi formarea profesională iniţială a avocatului în vederea obţinerii titlului profesional de avocat definitiv.

Avocați incompatibili

Cazurile de incompatibilitate prevăzute de Legea 51/1995 reprezintă modalități de asigurare pentru avocat a independenței specifice profesiei, dar și de păstrare a demnității și prestigiului corpului profesional.