Politică de confidențialitate

Declaratie privind protectia datelor

Persoana juridică care colectează datele:
BAROUL SĂLAJ şi FILIALA SĂLAJ A C.A.A.
CE DATE STOCHEAZA BAROUL SALAJ si FILIALA SALAJ A C.A.A.
Stocăm toate datele de care avem nevoie pentru a respecta şi pune în aplicare prevederile Legii
nr 51/1995 şi ale Statutului profesiei de avocat, a Legii nr 72/2016 , precum şi a Statutului C.A.A.
şi a Regulamentelor de funcţionare a C.A.A.
Aceste date variază de la înregistrări care includ numele complet, adresa de e-mail şi ţară, la
înregistrări mai ample, care includ numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail şi
adresa de la locul de muncă şi de domiciliu, precum şi detalii cu privire la persoanele aflate în
întreţinere.
Din motive legislative, atunci când d-voastră ca şi membru achitaţi contributii fixe la Baroul
Sălaj şi contribuţia obligatorie la fondul de pensii şi asigurari sociale ale avocaţilor, stocăm
numărul dvs. de identificare fiscală şi cel de T.V.A. şi toate datele de care avem nevoie pentru a
emite chitanţe corecte în care evidenţiem încasarea acestor sume .
DE CE STOCAM DATELE D-VOASTRA
Colectarea şi stocarea datelor d-voastă, de către Baroul Sălaj şi Filiala Sălaj a C.A.A sunt
obligatorii prin lege, fiecare avocat membru având acces la dosarul propriu, pe care îl poate updata,
după caz cu modificările intervenite , ori de câte ori este nevoie .
Datele stocate sunt confidenţiale; iar cele constând în adrese cabinete lucru/puncte de lucru ,
numere de telefon, e-mailuri şi fotografii – sunt postate pe site-ul Baroului Sălaj cu acordul scris
al d-voastră .
Datele cu caracter personal constând în e-mailuri sunt stocate pentru a vă putea trimite informaţii,
înştiinţări, notificări, care ţin de activitatea profesiei de avocat .
Stocăm datele d-voastră pentru organizarea serviciului de asistenţă judiciară (art. 10 alin.3 Legea
51/199), inclusiv pentru efectuarea formalităţilor prevăzute de lege pentru plata onorariilor
aferente activităţii de asistenţă judiciară (art. 82 alin.4 Legea 51/1995);
CINE ARE ACCES LA ACESTE DATE
Acces la datele d-voastră au :
– U.N.B.R. , Decanul , Consiliul şi Comisia de Cenzori a Baroului Sălaj,
– U.N.B.R. , C.A.A., Preşedintele, Consiliul şi Comisia de cenzori a Filialei Sălaj a C.A.A,
– Organele de cercetare şi urmărire penală şi instanţele de judecată – inclusiv în vederea
desfăşurării activităţii de asistenţă judiciară,
– Alte instituţii ale statului – acolo unde legea prevede acces la datele d-voastră,
– Secretariatul care primeste si procesează aceste date şi documente
– În plus, activitatea de externalizarea a sarcinilor de contabilitate, necesită punerea la
dispoziţie a datelor d-voastră, oricând şi ori de câte ori acest lucru este necesar, pentru a
ne îndeplini obligaţiile legale faţă de autorităţile oficiale, faţă de UNBR şi C.A.A.
CÂT TIMP VOR FI STOCATE DATELE
Baroul Sălaj şi Filiala Sălaj a C.A.A stochează datele cel putin atâta timp cât legea obligă .
CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE MEMBRU PRIVIND
PROTECZIA DATELOR
În calitate de membru, aveti dreptul să:
– vă gestionati e-mailul sau abonamentul plătit;
– corectaţi oricare şi toate informaţiile pe care Baroul Sălaj şi Filiala Sălaj a C.A.A le-a stocat;
– solicitati detalii despre datele pe care le-a stocat cu privire la dvs , nu şi la alti membri;
– solicitaţi ştergerea sau limitarea datelor dvs. stocate şi prezentate pe site-ul Baroului Sălaj.
Dacă doriti să actualizaţi, să schimbaţi sau să modificati datele dvs., puteti sa ne contactati la
adresa de e-mail: baroulsj@yahoo.com şi la sediul din loc. Zalau , str. T. Vladimirescu, nr.3 bloc
Flora, aprt. 7, jud. Sălaj .
MEMBRII SUNT OBLIGAŢI SĂ-ŞI FURNIZEZE DATELE
Da, în calitate de membrii ai Baroului Salaj si a Filialei Salaj a C.A.A. , trebuie să furnizaţi
datele de care avem nevoie pentru a ne putea îndeplini obligaţiile legale în vigoare .
UNDE STOCAM DATELE D-VOASTRĂ
Baroul Sălaj şi Filiala Sălaj a C.A.A, stochează datele d-voastră în dosare pe suport de hârtie,
precum şi în format electronic, cu ajutorul calculatoarelor utilizând şi programe informatice .
CUM PROTEJĂM DATELE D-VOASTRĂ
Persoanele care au acces la datele d-voastră cu caracter personal au semnat Acorduri de
confidenţialitate . De asemenea, au fost instruiţi privind protecţia datelor.
Datele stocate pot fi accesate prin puncte de acces protejate de către utilizatorii care au
permisiunea de a accesa informatiile.
DECAN PREŞEDINTE
BAROUL SĂLAJ FILIALA SĂLAJ A C.A.A
AV. BOGDAN ILEA AV. AUREL POPA