Zalău, Str. T. Vladimirescu, Bl. Flora, Ap. 7

Luni - Vineri: 8:00 - 16:00

Baroul Sălaj Anunțuri,Informații Candidaturi alegeri 2023

Candidaturi alegeri 2023

D E C I Z I E

Nr. 6/20.02.2023

 Consiliul Baroului Sălaj, întrunit în ședința ordinară din data de 20.02.2023, ora 12.00, desfășurată la sediul Baroului Sălaj, în prezența: prodecan (cu atribuții de decan): av. Cristian Tărău; consilieri: av. Ciprian Chende, av. Andrea Ciortea, av. Fekete-Szabo Balazs, av. Gabriela Hosu și av. Călin Tulbure, prezent prin intermediul platformei Zoom;

A supus dezbaterilor candidaturile înregistrate pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Sălaj care va avea loc în cadrul Adunării Generale a Baroului Sălaj din data de 16.03.2023.

Consiliul Baroului Sălaj constată că au fost depuse:

– două candidaturi pentru funcția de decan – av. Ciortea-Suciu Andrea-Monica și av. Tărău Cristian-Gavril;

– unsprezece candidaturi pentru funcția de consilier – av. Ciortea-Suciu Andrea-Monica, av. Costina Iulia-Anita, av. Fekete-Szabo Balazs, av. Groza Liana, av. Hîrza Radu-Călin, av. Hosu Gabriela-Ecaterina, av. Ilea Raluca-Simina, av. Sabou Corina-Elena, av. Tărău Cristian-Gavril, av. Tulbure Călin-Viorel și av. Szakacs Zsolt;

– cinci candidaturi pentru funcția de delegat la Congresul Avocaților – av. Ciortea-Suciu Andrea-Monica, av. Ilea Raluca-Simina, av. Hosu Gabriela-Ecaterina, av. Tărău Cristian-Gavril și av. Tulbure Călin-Viorel;

– o singură candidatură pentru funcția de membru al Comisiei de Disciplină – av. Tărău Cristian-Gavril.

Având în vedere prevederile art. 71 alin. (1) , art. 72 alin. (1), art. 74 alin. (1), art. 79 alin. (3) și art. 269 alin. (2) din Statut profesiei de avocat și ale capitolului IV, art. 1 – 4 din Decizia nr. 5/27.01.2023 privind Regulamentul pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Sălaj, Consiliul Baroului Sălaj

    D E C I D E :

             Art. 1. – Constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 51/1995, Statutul profesiei de avocat și Regulamentul pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Sălaj în privința următorilor candidați:

 PENTRU FUNCȚIA DE DECAN: 

 1. CIORTEA-SUCIU ANDREA-MONICA
 2. TĂRĂU CRISTIAN-GAVRIL

PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIER: 

 1. CIORTEA-SUCIU ANDREA-MONICA
 2. COSTINA IULIA-ANITA
 3. FEKETE-SZABO BALAZS
 4. GROZA LIANA
 5. HÎRZA RADU-CĂLIN
 6. HOSU GABRIELA-ECATERINA
 7. ILEA RALUCA-SIMINA
 8. SABOU CORINA-ELENA
 9. TĂRĂU CRISTIAN-GAVRIL
 10. TULBURE CĂLIN-VIOREL
 11. SZAKACS ZSOLT

PENTRU FUNCȚIA DE DELEGAT LA CONGRES: 

 1. CIORTEA-SUCIU ANDREA-MONICA
 2. ILEA RALUCA-SIMINA
 3. HOSU GABRIELA-ECATERINA
 4. TĂRĂU CRISTINA-GAVRIL
 5. TULBURE CĂLIN-VIOREL

PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU AL COMISIEI DE DISCIPLINĂ: 

 1. TĂRĂU CRISTIAN-GAVRIL

Art. 2. – Contestațiile în privința candidaturilor pot fi depuse în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei decizii, la secretariatul baroului.

Art. 3. – Prezenta decizie se comunică tuturor membrilor Baroului Sălaj, va fi afișată la sediul Baroului Sălaj și pe site-ul Baroului Sălaj, iar un exemplar se va păstra la Baroul Sălaj.

 

PRODECAN (cu atribuții de decan),

Av. Cristian-Gavril TĂRĂU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Din aceiași categorie

ANUNȚ EXAMENANUNȚ EXAMEN

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat