Zalău, Str. T. Vladimirescu, Bl. Flora, Ap. 7

Luni - Vineri: 8:00 - 16:00

Baroul Sălaj Anunțuri,Informații HOTĂRÂRE NR. 4/28.08.2023

HOTĂRÂRE NR. 4/28.08.2023

            Consiliul  Baroului Sălaj, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.08.2023, a luat în examinare dosarele înregistrate la Baroul Sălaj de către candidaţii care au formulat cereri pentru înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023.

Se constată că au fost înregistrate șase cereri pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar și că nu au fost depuse cereri pentru înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

În urma verificării fiecărui dosar şi a înscrisurilor anexate la cererile formulate, Consiliul Baroului Sălaj constată următoarele:

Cererile depuse pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere la INPPA, pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar sunt conforme cu dispoziţiile Regulamentului de examen adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 57/27.03.2020, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 351/08.06.2023

Prin urmare, în temeiul art. 55 alin. (2) lit. a), b) și e) din Legea nr. 51/1995, Consiliul Baroului Sălaj:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1   Se constată îndeplinirea condițiilor de participare la examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul INPPA, pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar, de către următorii candidați:

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) / COD Institutuţie înscriere Rezultat verificare dosar
1 Cod: A2538 B Sălaj Dosar complet
2 Cod: A1784 B Sălaj Dosar complet
3 Cod: A2098 B Sălaj Dosar complet
4 OLTEAN Mihai (I.) B Sălaj Dosar complet
5 Cod: A2489 B Sălaj Dosar complet
6 Cod: A1474 B Sălaj Dosar complet

 

Art. 2   Hotărârea se transmite către U.N.B.R. și se afişează la sediul Baroului Sălaj şi pe site-ul baroului.

⇒ Hotărârea nr. 4.pdf

CONSILIUL BAROULUI SĂLAJ – DECAN,

Av. Cristian-Gavril TĂRĂU

Din aceiași categorie

DECIZIE Nr. 5DECIZIE Nr. 5

D E C I Z I E Nr. 5/27.01.2023  Consiliul Baroului Sălaj, întrunit în ședința extraordinară din data de 27.01.2023, ora 12.00, desfășurată la sediul Baroului Sălaj, în prezența: prodecan