Zalău, Str. T. Vladimirescu, Bl. Flora, Ap. 7

Luni - Vineri: 8:00 - 16:00

Baroul Sălaj Anunțuri Convocare AGA

Convocare AGA

În conformitate cu dispozițiile art. 51 și 52 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 67 din Statutul profesiei de avocat;

În temeiul Hotărârii Consiliului Baroului Sălaj nr. 3/07.03.2022;

Se convoacă ADUNAREA GENERALĂ A Baroului Sălaj și a Filialei Sălaj a Casei de Asigurări a Avocaților 

În ziua de 24 martie 2022 cu începere de la ora 15.00, la Brilliant Parc – Sala Belvedere, în Zalău, str. George Coșbuc, nr.1, Jud. Sălaj.

În conformitate cu dispozițiile art. 67, alin. (5) din Statutul profesiei de avocatordinea de zi a Adunării generale ordinare este următoarea:

  1. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Baroului Sălaj pentru anul 2021;
  2. Prezentarea Raportului de activitate al Filialei Sălaj a Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2021;
  3. Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Baroului Sălaj pentru anul 2022;
  4. Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Filialei Sălaj a Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2022;
  5. Alegerea delegatului Baroului Sălaj la Congresul Avocaților din anul 2022;
  6. Prezentarea platformei “Gestiune avocați”;
  7. Diverse

 

PRODECAN  BAROUL SĂLAJ,

Av. Cristian Tărău

Din aceiași categorie