Zalău, Str. T. Vladimirescu, Bl. Flora, Ap. 7

Luni - Vineri: 8:00 - 16:00

Baroul Sălaj Anunțuri Convocare AGA

Convocare AGA

În conformitate cu dispozițiile art. 51 și 52 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 67 din Statutul profesiei de avocat;

În temeiul Hotărârii Consiliului Baroului Sălaj nr. 3/07.03.2022;

Se convoacă ADUNAREA GENERALĂ A Baroului Sălaj și a Filialei Sălaj a Casei de Asigurări a Avocaților 

În ziua de 24 martie 2022 cu începere de la ora 15.00, la Brilliant Parc – Sala Belvedere, în Zalău, str. George Coșbuc, nr.1, Jud. Sălaj.

În conformitate cu dispozițiile art. 67, alin. (5) din Statutul profesiei de avocatordinea de zi a Adunării generale ordinare este următoarea:

  1. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Baroului Sălaj pentru anul 2021;
  2. Prezentarea Raportului de activitate al Filialei Sălaj a Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2021;
  3. Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Baroului Sălaj pentru anul 2022;
  4. Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Filialei Sălaj a Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2022;
  5. Alegerea delegatului Baroului Sălaj la Congresul Avocaților din anul 2022;
  6. Prezentarea platformei “Gestiune avocați”;
  7. Diverse

 

PRODECAN  BAROUL SĂLAJ,

Av. Cristian Tărău

Din aceiași categorie

ANUNȚ EXAMENANUNȚ EXAMEN

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat

DECIZIE Nr. 5DECIZIE Nr. 5

D E C I Z I E Nr. 5/27.01.2023  Consiliul Baroului Sălaj, întrunit în ședința extraordinară din data de 27.01.2023, ora 12.00, desfășurată la sediul Baroului Sălaj, în prezența: prodecan